Növekedési hitel

  • Alacsony kamatok
  • Tervezhető kockázat
  • Kedvező feltételek
Növekedési hitel

Növekedési hitel – NHP

Növekedési Hitel Program

( NHP 2 ) 2,5 %-os  „köznyelvben Matolcsy-féle hitel” Hitelprogram újraindult.

A monetáris tanács 2013. szeptember 11-én a program folytatásáról döntött. Az első szakasz teljesítette azt a célt, hogy fokozza a versenyt a kkv hitelpiacon, így a második szakaszban már lehetőség nyílik arra, hogy az MNB az új hitelek előtérbe helyezésével az eddiginél nagyobb hangsúlyt fektessen a gazdasági növekedés ösztönzésére. A növekedés támogatása érdekében a program folytatása során a teljes 2000 milliárd forintos keretösszeg, illetve az első 500 milliárd forintos részletének 90 százaléka csak új hitelek nyújtására fordítható – olvasható az MNB összegzésében.

Program időtartama: 2013. október – 2014 december

A kedvezményes kamatozású program tehát újraindult, de jó néhány feltétel változott: nyíltak új lehetőségek, de vannak szigorítások is. Mielőtt bemenne a bankfiókba, tájékozódjon, kalkuláljon, hogy vállalkozása alkalmas-e arra, hogy részt vegyen a programban.

Célja: hogy új projektek, beruházások elindítását ösztönözze, olcsó hitelhez juttassa a kis- és középvállalkozásokat, és hogy a kkv-k hitelein belül csökkentse a devizahitelek arányát, lehetővé téve ezzel az árfolyamkitettség mérséklését és a gazdálkodás kiszámíthatóbbá válását.

A hiteligénylés, és a hitelbírálat során számos buktató van, amit a sikeres pályázathoz érdemes elkerülni.

Hitelcélnak megfelelő megfelelés:

Mire fordítható a kedvezményes 2,5 % NHP hitel?

–       Hasonló célokra felvett hitel kiváltására ( forint és deviza hitel kiváltása )

–       Forgóeszköz finanszírozásra

A forgóeszköz hitelek körébe a készlet vásárlás és a vevőkövetelések finanszírozása tartozik, maximálisan 1 éves futamidővel.

–       EU támogatás előfinanszírozására

–       Beruházásra

Csak olyan eszköz vásárolható, amely a vállalkozás üzleti tevékenységét szolgálja.                 A maximum 10 éves futamidejű beruházási kölcsönök köre bővült, hiszen a tárgyi eszköz beszerzés, a meglévő eszközök korszerűsítése, illetve kapacitásuk bővítése mellett most 10 százalékot meghaladó tulajdoni jogot jelentő részesedés elérésére is lehet hitelt felvenni.

Mire nem fordítható a kedvezményes 2,5 % NHP hitel?

–       Egyéb hitelek kiváltására

–       Saját vállalkozásban végzett beruházásra lakóingatlan, üdülő, autó  vásárlásra

–       Utófinanszírozásra

–       Kapcsolt vállalkozások között létrejött vásárlások, vevőkövetelések, tőkeemelések

Milyen feltételeket kell teljesíteni?

Meg kell felelni az MNB által a vállalkozás méretére, illetve tulajdonosi körére vonatkozó előírásainak, vagyis a kkv kritériumoknak. Át kell esni a banki hitelbírálati folyamaton, ami a vállalkozás gazdálkodásában rejlő kockázatokat méri fel. Vállalni kell a pontos törlesztést a teljes futamidő alatt, és igazolni kell a hitelcélnak megfelelő felhasználást.

Mennyi hitelhez lehet jutni és milyen áron?

A programban legalább 3 millió, és legfeljebb 3 milliárd forint igényelhető. A hitelekre a bankok legfeljebb 2,5 százalékos hiteldíjat számolhatnak fel. Ez alól kivételt képeznek a hitellel kapcsolatos harmadik feles költségek, így például a közjegyzői díj, vagy az értékbecslés díja.

Mik a buktatók mire kell odafigyelni?

Figyeljük a hitelcélt!

Bár viszonylag kevés megkötés szerepel az NHP kiírásában a hitelcélra vonatkozóan, viszont azt szigorúan ellenőrzik, hogy a vállalkozás olyan projektet, eszközt finanszíroz-e a hitelből, amely szorosan kapcsolódik a vállalkozás tevékenységéhez.

Érdemes odafigyelni, hogy a vállalkozás valódi fő tevékenysége szerepeljen a cégkivonatban is, mert az ellenőrzéskor a banknak ezt kell figyelembe vennie, ez alapján hagyja jóvá a számlát, és az átutalást. Külön kikötés, hogy saját vállalkozásban végzett beruházási tevékenység nem finanszírozható a program keretein belül. Az első körhöz képest új megkötés, hogy nem lehet a kedvezményes kölcsönből lakást vásárolni még akkor sem, ha azt egyébként vállalkozás célját szolgálná, például galéria, iroda, vagy éppen üzlethelyiség kialakítására. A bírálat során az elsődleges szempont, hogy az ingatlan tulajdoni lapján milyen funkció van feltüntetve.

Ellenőrizzük a számlát!

Mivel a hitel folyósítása csak a számla bemutatását követően indulhat meg, érdemes odafigyelni arra, hogy a számla mindenben megfeleljen a követelményeknek. Olyan formai követelményekre is oda kell figyelni, mint a cím, az adószám, vagy a fizetési határidő pontos kitöltése, de lényeges a két vállalkozás közötti tiszta üzletmenet láttatása is. Az első körben például több vállalkozásnak azért nem folyósították a hitelt, mert a szállító partner nem rendelkezett az adott tevékenységhez kapcsolódó TEÁOR-kóddal. Éppen ezért nem csak a saját, de a partnerek, beszállítók adminisztratív és üzleti hátterét is érdemes ellenőrizni.

Figyeljünk a határidőkre!

Az első fordulóhoz hasonlóan most is rendkívül szűk határidőkkel kell dolgozni, hiszen december 31-ig meg kell születnie a hitelbírálatnak. Ha figyelembe vesszük a karácsonyi időszakban várható leállást, alig két hónap áll már csak rendelkezésre a folyamat lezárására. Egyfelől pozitív a szűk határidő, ugyanis a bankoknak a bírálatot gyorsan el kell végezniük, ugyanakkor az ügyfélnek is nehézséget okoz, hiszen minden szükséges dokumentumot, igazolást, engedélyt időre be kell szereznie. A túljelentkezés miatt valószínűleg azok kapnak nagyobb eséllyel hitelt, akik határidőre a teljes dokumentációt be tudják nyújtani, és nincs szükség módosításokra, további engedélyek beszerzésére

A vállalkozások A határidő az NHP 2-ben jóval hosszabb, mint az első körben megszabott 3 hónap volt, hiszen az MNB 2013. október 1. és 2014. december 31. közötti időszakra szabta meg a kedvezményes hitel rendelkezésre tartási idejét. Ez alatt a 15 hónap alatt kell a bankokkal szerződni és a hitelcélnak megfelelő folyósításra sort keríteni.

Óriási az érdeklődés a szinte „ingyen” hitel iránt.

Mivel a bankok legfeljebb 2,5 százalékos hiteldíjat számolhatnak fel, ezért várhatóan a kevésbé kockázatos vállalkozások igényeit fogják elsőként kielégíteni. Az előzetes igénybejelentések alapján sok cég szeretne részesedni az olcsó forrásból, így a leghamarabb az alaposan kidolgozott, könnyen elbírálható projektek juthatnak majd pénzhez.

Készüljünk az ellenőrzésre!

A hitelt igénylő vállalkozásnak a szigorú ellenőrzésre is fel kell készülni, ugyanis a kölcsöncélnak megfelelő felhasználást nemcsak a bank, de az MNB is ellenőrizheti.

A hitelcélnak történő felhasználást rendszeresen kell ellenőriznie a folyósítást végző banknak, de az MNB-nek is van erre vonatkozó jogosultsága. Beruházási hitelnek esetében a beszerzett eszközöknek be kell kerülnie a mérlegbe, forgóeszközhitelek esetében pedig be kell mutatni a negyedéves főkönyvet, amelynek tartalmaznia kell a hitelből vett készletállományt. Ez azoknak okozhat problémát, akik eddig éves készletnyilvántartást vezettek, és most a hitel miatt át kell térniük negyedévesre. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy amennyiben a beruházással érintett eszköz tulajdonjoga vagy használati joga átruházásra vagy átadásra kerül, a kölcsönt vissza kell fizetni.

Ha bármelyikük a programtól eltérő felhasználásról szerez tudomást, akkor kötelesek a hitelt felmondani, és a vállalkozásnak a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten kell a hitelt visszafizetnie, ami még a jelenlegi alacsony, 3,6%-os alapkamat esetén is 9,7%-ot jelent.

Mennyit nyerhetnek vele a vállalkozások?

A Növekedési Hitelprogramban való részvétel nagy előnye egyértelműen a piacinál jellemzően alacsonyabb, legfeljebb 2,5%-os kamatszint a vállalkozások számára. Ez alacsonyabb törlesztési kötelezettséget tesz lehetővé, így olyan beruházások is rentábilissá válhatnak, amelyek magasabb kamatszint mellett nem lettek volna azok. Az amúgy is megvalósuló beruházások/forgóeszköz-beszerzések esetén szintén javulhat a vállalkozások pénzügyi eredménye az alacsonyabb adósságtehernek köszönhetően. A program elindulása előtti kamatszinthez képest közel 4,5 százalékponttal alacsonyabb kamatot jelent a program egy átlagos vállalat számára (a specifikus kkv-adatok nem elérhetők). Egy 50 millió forintos hitel esetében ez több mint 2 millió forintos éves kamatmegtakarítást jelenthet egy vállalkozásnak. A kevésbé jó hitelképességű, de a hitelprogramba még épp beleférő vállalkozások estében (a korábbi magas hitelkamat miatt) akár nagyobb is lehet ennél a kamatmegtakarítás, az igazán jó hitelképességűek esetében viszont jóval kisebb.

Kérje ingyenes árajánlatunkat!
Töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat, csak 3 lépés az egész!